Forsikringer

Hvad dækker de obligatoriske forsikringer?


Budgets forsikringer er ret omfattende, så det er faktisk nemmere at angive, hvad de ikke dækker:
• Tyveri med nøgle
• Skade som følge af grov uagtsomhed fra lejers side (f.eks. tankning med forkert brændstof)
• Dæk, ruder og undervogn
• Skader som følge af uforsvarlig håndtering af køretøjet (f.eks. forkert lastning)
• Alle tilfælde, hvor lejebilen er blevet kørt af andre personer end den/de registrerede chauffør(er)
• Skader, hvortil der ikke indgives en skadesanmeldelse.

Dækker forsikringen, hvis jeg tanker med forkert brændstof?


Nej, det gør den ikke.

Kan selvrisikoen på forsikringerne reduceres?


Du kan ved afhentning af lejebilen ofte tilkøbe ekstra forsikringer, der reducerer eller helt fjerner selvrisikoen på de obligatoriske forsikringer. Du kan ikke forudbestille disse forsikringer, men først tilvælge dem, når du henter lejebilen.

Hvad koster ekstra forsikringer til reducering af selvrisiko?


Prisen og indholdet af de supplerende forsikringer varierer fra land til land. Du kan høre nærmere ved afhentning af lejebilen.

Hvorfor er jeg blevet opkrævet for en skade?


Der tilkommer for det meste en selvrisiko på Budgets obligatoriske skadesforsikring, og opstår der en skade på bilen, opkræves du derfor selvrisikoens beløb.

Er en anden person skyld i skaden, er du ansvarlig for skaden, indtil Budget har modtaget kompensation fra modpartens forsikringsselskab. Det er derfor vigtigt, at du husker at notere alle oplysninger om modparten.

I nogle lande medfører skadeshåndtering et administrationsgebyr.

Har du tilvalgt en supplerende skadesforsikring til fjernelse af selvrisikoen, skal du naturligvis ikke betale for skaden, med mindre den skyldes grov uagtsomhed. Kontakt i så fald Budgets kundeservice.

Jeg har tilkøbt ekstra forsikringer, men skal alligevel betale for en skade – hvorfor det?


Selvom du tilkøber supplerende skadesforsikring, der fjerner selvrisikoen, er du stadig ansvarlig for skader, der skyldes grov uagtsomhed (f.eks. tankning med forkert brændstof), uforsvarlig håndtering af lejebilen (f.eks. forkert lastning), eller hvis lejebilen bliver kørt af en person, der ikke er registreret som fører.

Kan jeg tilkøbe ekstra forsikringer, når jeg har hentet lejebilen?


Ja, ofte er det muligt, men det kræver, at udlejningsstationen får lov at besigtige lejebilen for eventuelle skader. Kontakt derfor udlejningstationen for at aftale nærmere. Se kontaktoplysningerne her eller på din lejekontrakt.

Har I administrationsgebyr?


Ja, alle forsikringssager pålægges et administrationsgebyr på 375 kr.